hero
Bruksområder

Bruksområdene for laserrensing øker for hver dag, med stadig nye overflater og materialer, og utforskning av muligheter. Fra konvensjonell rustfjerning til rehabilitering av natursteinsfasader og alt imellom: fjerning av maling og belegg, muggrensing, oljebehandling, spesialisert overflatebehandling, og til og med merking. Våre produkter kan anvendes i et bredt spekter av industrielle applikasjoner, fra vanskelige og utilgjengelige områder til omfattende offentlige og private infrastrukturoverflater. Resultatene overgår stadig våre kunder sine forventninger.

Kilde: Wikipedia
Metall

Rustfjerning på metallkomponenter

Rustfjerning ved hjelp av laserrensing har blitt en pålitelig og utbredt metode innen ulike sektorer og bransjer. Prosessen er spesielt verdifull i bransjer som prosess- og produksjonsindustrien, tungindustri og offshoreindustri, hvor metaller ofte er utsatt for korrosjon og rustdannelse på grunn av tøffe miljøforhold og høy eksponering for fuktighet, saltvann eller kjemikalier og aggressive stoffer. Dette kan påvirke ytelsen på konstruksjoner eller maskiner, som kan føre til sikkerhetsrisiko. Laserrensing for rustfjerning brukes her for å gjenopprette overflatene og forhindre ytterligere skade ved å gi riktig ruhet for påføring av beskyttende lag.

Prosess- og produksjonsindustrien
Tungindustri
Offshoreindustri
Mekanisk industri

Behandling av metall og inspeksjon av sveis

Forberedelse, rensing og inspeksjon av sveis er avgjørende i stålindustrien. Overflater må ofte ha en bestemt ruhet for å produsere en pålitelig skjøt. Tradisjonelle overflatebehandlingsprosesser hvor man benytter kjemikalier eller sandblåsing krever ofte tidkrevende maskering av deler eller å utsette hele delen for prosessen - selv om bare utvalgte områder krever behandling. Dette driver opp de totale prosesskostnadene og gjør selve prosessen mer kompleks enn den trenger å være. Blåning er også et kjent problem innenfor sveis. Blåning er vanligvis et resultat av varmeeksponeringen under sveisingen, og kan endre metallstrukturen, noe som kan svekke sveiseskjøten.

I tillegg kan våre lasersystem enkelt bygges inn i eksisterende prosess eller produksjonslinje, noe som fremskynder hele prosessen. Forberedelse av sveis er et avgjørende skritt før du faktisk gjennomfører en sveis.

Metallindustri
Sveiseverksted
Mekanisk verksted og industri
Plastsveising
Batteriproduksjon

Benyttes for å gi overflater optimal adhesjon


I batteripakkeproduksjonen for elbiler spiller forberedelse av selvklebende overflater en kritisk rolle, og bruken av laser har vist seg å være en overlegen metode. Laserbehandlingen gir presis overflateforberedelse ved å fjerne forurensninger som olje og oksider, samtidig som den aktiviserer overflaten for optimal adhesjon. Den kontrollerte tekstureringen muliggjør forbedret overflateareal, og siden laserbehandlingen er en ikke-kontaktmetode, minimeres slitasje på overflaten og utstyret.

I tillegg til å være miljøvennlig, eliminerer laserbehandlingen behovet for kjemiske løsningsmidler, noe som gjør den ideell for bransjer som vektlegger renhet, nøyaktighet og pålitelighet. Med disse fordelene er laserbehandling en avansert og effektiv tilnærming som optimaliserer ytelse og holdbarhet i batteripakker for elbiler.

Ruhetsgrad

Forbehandling før sveis eller påføring av ny coating

Våre lasermaskiner kan benyttes til å lage den riktige ruheten du har behov for ved f.eks forbehandling av metall eller plast til sveising, eller påføring av ny korrosjonsbeskyttende maling eller coating for deler og utstyr som skal utsettes for ekstreme forhold. Ruhetsmålinger foretatt i samarbeid med våre kunder viser at man ved bruk av rensing med lasermaskiner oppnår like god eller bedre ruhet sammenlignet med tradisjonelle metoder.

Coating

Fjerning av maling- og belegg

Laserrensing egner seg også godt til å fjerne belegg, coating og maling i alle industrier. Ved rehabilitering eller vedlikehold av bygninger, broer eller kjøretøy kan laserrensing brukes til å fjerne maling, belegg og urenheter fra overflater. Dette gir en grundig rengjøring uten bruk av kjemikalier eller aggressive metoder.

Olje

Fjerning av olje og fett

Innen industriell sektor, spesielt i produksjonsanlegg og verksteder, kan laserrensing være en effektiv metode for å fjerne olje- og fettavleiringer fra maskiner og utstyr. Dette bidrar til å opprettholde optimal drift og forhindre potensielle sikkerhetsrisikoer.

Utallige bruksområder

Vi løser dine renseproblemer med fremtidens teknologi

I tillegg til alt nevnt over er der mange andre bruksområder hvor man kan benytte laser:

Maling og lakk
Smuss og slagg
Mugg, sopp og alger
Tagging og graffiti
Bygningsfasader
Utforsking

Har du noe du ønsker å få renset og som ikke er nevnt over? Vi tar utfordringen!

Vi ønsker hele tiden å se nye muligheter og teste grensene til våre maskiner og kommer gjerne ut til deg og tar utfordringen på nye overflater som har behov for overflatebehandling.

Ring oss på +47 90 64 19 14 eller send oss en henvendelse på post@laser-norge.no dersom du ønsker å se hvordan laserrensing fungerer på dine utfordringer!